Thursday, 10 April 2008

Khủng hoảng tăng giá do...cái gì?

Hiện tại, chúng ta khong thể làm ngơ với lạm phát. Đâu đâu, giá cả ngày càng cao. Hàng ngày mình đọc trên các báo VN về rất nhiều khó khăn của người dân Việt Nam. Các bộ trưởng đã cam kết chủ trương kiềm chế lạm phát để giúp đỡ dân, dù họ chưa xác định nguyên nhân tình trạng này là gì. Tất nhiên chúng ta phải thông cảm với các nhà chính trị lẫn người dân vì họ vừa phải giải quyết “khủng hoảng lương thực” (bây giờ đang lan ra rất nhiều đất nước kém phát triển) vừa phải ngăn ngừa một tình trạng mang tên là “Peak Oil” (đỉnh cao nhất mức sản xuất xăng dầu toàn thế giới)...mà đã trôi qua cách đây 3 năm. Các bạn nên đọc tiếp...

Hello!

Chào các bạn đọc. Mình mới có một chút thời gian rỗi để tập trung vào một ưa thích của mình. Đó là trình bày những quan điểm về cuộc sống, phong tục tập quán, thậm chí triết học cũng thú vị đối với mình. Bây giờ là khuya rồi, vợ của mình đang ngủ như con bé...mà vợ đang chửa! Trở thành người bố là quan niệm kỳ ảo ơi là kỳ ảo hả bạn? Nếu bạn có những lời khuyên về một thay đổi phức tạp nhất cả đời nam giới thì xin nhờ bạn kể ngay!

Thôi, ở trên chỉ là một đoạn “thử” xem hệ thống “Blogger” có hợp với quốc ngữ không? Nếu có, thì đây là phần đầu một mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Blogger.

À! Một điều quan trọng nữa. Thực ra tên mình chẳng phải là “Nguyễn Văn Minh”. Bạn có biết mình chính là ai không? Kệ, bạn không hề biết được!