Thursday, 10 April 2008

Hello!

Chào các bạn đọc. Mình mới có một chút thời gian rỗi để tập trung vào một ưa thích của mình. Đó là trình bày những quan điểm về cuộc sống, phong tục tập quán, thậm chí triết học cũng thú vị đối với mình. Bây giờ là khuya rồi, vợ của mình đang ngủ như con bé...mà vợ đang chửa! Trở thành người bố là quan niệm kỳ ảo ơi là kỳ ảo hả bạn? Nếu bạn có những lời khuyên về một thay đổi phức tạp nhất cả đời nam giới thì xin nhờ bạn kể ngay!

Thôi, ở trên chỉ là một đoạn “thử” xem hệ thống “Blogger” có hợp với quốc ngữ không? Nếu có, thì đây là phần đầu một mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Blogger.

À! Một điều quan trọng nữa. Thực ra tên mình chẳng phải là “Nguyễn Văn Minh”. Bạn có biết mình chính là ai không? Kệ, bạn không hề biết được!

No comments: