Thursday, 10 April 2008

Khủng hoảng tăng giá do...cái gì?

Hiện tại, chúng ta khong thể làm ngơ với lạm phát. Đâu đâu, giá cả ngày càng cao. Hàng ngày mình đọc trên các báo VN về rất nhiều khó khăn của người dân Việt Nam. Các bộ trưởng đã cam kết chủ trương kiềm chế lạm phát để giúp đỡ dân, dù họ chưa xác định nguyên nhân tình trạng này là gì. Tất nhiên chúng ta phải thông cảm với các nhà chính trị lẫn người dân vì họ vừa phải giải quyết “khủng hoảng lương thực” (bây giờ đang lan ra rất nhiều đất nước kém phát triển) vừa phải ngăn ngừa một tình trạng mang tên là “Peak Oil” (đỉnh cao nhất mức sản xuất xăng dầu toàn thế giới)...mà đã trôi qua cách đây 3 năm. Các bạn nên đọc tiếp...

No comments: