Monday, 26 May 2008

Sao mình lại vắng mặt?

Hiện nay mình mải làm việc (ở cơ quan của mình bận ơi là bận) đến mức mình chẳng có một phút nào để “bồi dưỡng” trang “blog” của mình. Kể từ hôm nay mình quyết tâm như thế này: mỗi ngày mình sẽ cố gắng hết sức để viết một bài trên trang “blog” của mình, ít nhất vài ba dòng. Nếu mình không muốn thuyết minh về những “tin sốt dẻo” hay thể hiện những suy nghĩ (do một ngày làm việc vất vả hoặc những thắc mắc vì gia đình) thì mình sẽ đền bù bằng việc trích dẫn một phóng sự thú vị.

No comments: