Tuesday, 27 May 2008

Những khát vọng đi nước ngoài du học...không thực tế

Nhiều lúc ở Hà Nội mình cảm thấy rất ngạc nhiên khi mình tình cờ gặp ai đó có dự định du học ở nước ngoài mấy tháng tới mà họ còn lâu mới đủ trình độ để thi đỗ IELTS hoặc TOEFL. Quả thật, mỗi tuần mình gặp ít nhất là một người đã “lên kế hoạch” đi nước ngoài để học ở đại học mà họ chỉ cần “vượt rào tương đối ‘thấp’”...đấy là bài thi tiếng Anh, dù họ có khả năng thi đỗ đâu! Mình chỉ cần một phút thảo luận với họ về những ước mơ sắp “thành hiện thực” để thấy rõ ước mơ của họ chắc chắn sẽ bị "phá vỡ".

Lúc đó mình luôn nhẹ nhàng giải thích một cách kiên nhẫn cho họ hiểu nếu họ tiếp tục làm theo ý định này thì nhất định họ sẽ thất bại hoàn toàn. Hơn thế nữa, mình luôn luôn nhắc nhở những học sinh này là họ sẽ chẳng cứ phí tiền (để đăng ký thi trượt!) mà cả mất thời gian nữa. Thế là bị lỗ hoàn toàn! Thay thế họ nên dần dần học tiếng Anh trong vòng một năm nữa (miễn là học chăm chỉ) mới luyện tập thi IELTS hay TOEFL.

Tuy nhiên những lời khuyên của mình không hề đủ để thuyết phục ai đó bỏ cuộc và bắt đầu học lại vì họ muốn nhanh chóng có kết quả. Mình không biết họ có quá bướng bỉnh để đối mặt thực tế hay không – mà chỉ thấy họ quyết tâm đâm vào một thành gạch như một người khách quan có thể đoán trước. Vậy mình rất buồn khi mình thấy nhiều người tham vọng (không phải là điểm yếu) nhưng lại không thực tế.

Mục đích của bài này là đề ra những băn khoăn của mình (về một tình trạng thông thường ở Việt Nam). Có phải là nền xã hội Việt Nam đang khuyến khích những khát vọng này? Hay có lẽ phụ huynh học sinh đã ép buộc con em mình có “ước mơ” đi nước ngoài du học?

No comments: